Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 


alt


 


Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. nr 961/14 w Ołdrzychowicach Kł. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 16 kwietnia 2019 12:29

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kł., stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kł.
2. Nr działki: 961/14 /AM-19/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1566 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 95029
5. Cena wywoławcza: 23.745,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi głównej przebiegającej przez wieś. Teren wyposażony w sieć energetyczną i kanalizację. Kształt nieregularny, teren płaski, w części utwardzony kamieniem, w części porośnięty pojedynczymi drzewami, krzewami i trawą. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i usługowa . Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne w strefie zagrożenia powodziowego /prawdopodobieństwo zalania raz na dziesięć lat/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 22 maja 2019 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
17 maja 2019 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140.

 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dz. 966/2 w Ołdrzychowicach Kł. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 16 kwietnia 2019 12:28

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kł., stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kł.
2. Nr działki: 966/2 /AM-19/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,2289 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 95128
5. Cena wywoławcza: 17.345,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi głównej przebiegającej przez wieś. Teren wyposażony w sieć energetyczną i kanalizację. Kształt nieregularny, teren podmokły, w części utwardzony materiałem kamiennym, w części obniżony, stanowiący nieckę, porośnięty pojedynczymi drzewami, krzewami i trawą. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i usługowa Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne w strefie zagrożenia powodziowego /prawdopodobieństwo zalania raz na dziesięć lat/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 22 maja 2019 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
17 maja 2019 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140.

 
Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego Krosnowice ul. Fabryczna 18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 13:13

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach ul. Fabryczna 18, stanowiącego własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Krosnowice ul. Fabryczna 18
2. Nr działki: 795/3 /AM-2/ o pow. 0,13 ha w udziale 3,5 %
3. Powierzchnia lokalu: 20,29 m2
4. Księga wieczysta: SW1K/00058944/9
5. Cena do rokowań: 9.245,-zł.
6. Opis nieruchomości;
Lokal niemieszkalny usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, składa się z jednego pomieszczenia o pow. 20,29 m 2. Ściany w części pokryte płytami gipsowo-kartonowymi, okna PCV zabezpieczone kratami, wejście z korytarza, drzwi wejściowe drewniane zabezpieczone kratą. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenie wc – w ramach udziału w nieruchomości wspólnej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i sporządzenia umowy notarialnej .
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 20.02.2019 r. ; II przetarg – 27.03.2019 r.
Rokowania odbędą się dnia 16 maja 2019 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 925,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 13 maja 2019 roku. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania na lokal niemieszkalny w Krosnowicach ul. Fabryczna 18".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 588/10 w Szalejowie Górnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 13:11

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/10 /AM-4/
3. Powierzchnia działki: 0,0357 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda SW2K/25077/7
5. Cena do rokowań: 5.650,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości;
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, teren pagórkowaty. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 07.11.2018 r. ; II przetarg – 20.12.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 16 maja 2019 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 565,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 13 maja 2019 roku. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 588/10 w Wojborzu".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140
Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 6474140.

 
Przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demntażu kotłów grzewczych i bojlera w Ołdrzychowice Kłodzkich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 02 lipca 2018 13:14

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera.

Termin składania ofert: do 13 sierpnia 2018 roku

Termin otwarcia ofert: 14 sierpnia 2018 roku o godz. 9 00

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Urzędu Gminy Kłodzko

57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a

Kontakt – 746474140

1. Opis przedmiotu ogłoszenia.

1.1.Przedmiotem sprzedaży są urządzenia pochodzące z demontażu instalacji

centralnego ogrzewania,

poz. 1 kotła CO o wadze ok. 900 kg,

poz. 2 kotła CO o wadze ok. 300 kg,

poz. 3 bojlera o wadze ok. 100 kg.

Stan zużycia urządzeń określa się na 100 %

1.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do odebrania, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży na własny koszt, z miejsca ich składowania, tj.

poz. 1 z siedziby OSP w Ołdrzychowicach Kł. ul. Fabryczna 1,

poz. 2 i 3 z posesji w Ołdrzychowicach Kł. ul. Kłodzka 65.

1.4. Termin odbioru rzeczy– do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

1.5. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży - do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z napisem – „oferta -sprzedaż złomu poz..."

3. Wybór najkorzystniejszej oferty.

3.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o zaproponowaną cenę.

4. Oględziny przedmiotu sprzedaży.

4.1. Istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży w miejscu ich składowania, po uprzednim umówieniu daty i godziny pod nr. tel. 746474140, 746474143.

Załączniki

1/ formularz ofertowy

2/ zdjęcia przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a lub tel. 746474140, 746474143.

 

 

                                                               Formularz ofertowy

w sprawie sprzedaży przez Gminę Kłodzko urządzeń z demontażu kotłów grzewczych i bojlera zlokalizowanych w Ołdrzychowicach Kł. przy ul. Fabrycznej 1 i Kłodzkiej 65

Dane oferenta:

1. Imię i nazwisko oferenta ....................................................

2. Adres oferenta...................................................................

Oferta cenowa

1. Oferowana cena za przedmiot sprzedaży brutto;

poz. 1...................................

poz. 2...................................

poz. 3...................................

2. Zobowiązuję się zapłacić za przedmiot sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze mojej oferty.

Oświadczenie oferenta

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem sprzedaży

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do odbioru, załadunku i transportu przedmiotu sprzedaży na własny koszt z miejsca składowania, w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.

3. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia w formie pisemnej umowy sprzedaży ze sprzedającym na określonych w niej warunkach.

......................................... ...................................

Miejscowość, data podpis oferenta

Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 13:18
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com