Dolnośląskie Małe Granty – rozpoczęcie IV naboru wniosków! Drukuj
Wpisany przez Justyna Bytnar   
czwartek, 28 marca 2019 02:01

alt20 marca 2019 roku ruszył nabór wniosków do IV edycji DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

Program skierowany jest do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska. 80 zwycięskim projektom zostaną przyznane granty do 5000 zł na działania dla społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Nazwa programu: Dolnośląskie Małe Granty.

Cele programu: aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy. 

Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Daty naboru i okres realizacji działań: nabór wniosków: 20.03.2019-08.04.2019 / realizacja: 06.05.2019-31.08.2019.

Wysokość dotacji: do 5.000 zł.

Dla kogo: grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.

 

KONTAKT

mail: biuro@malegranty.pl

telefon: 699 858 391 (od poniedziałku do piątku, godziny: 9.00-15.00).

Strona www: www.malegranty.pl

Facebook: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

Realizator: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

 

Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 02:15