Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KŁODZKO

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Aktualne konkursy
Konkurs „Inicjatywy Społeczne” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
piątek, 17 lutego 2017 13:08

Więcej…Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

Poprawiony: piątek, 17 lutego 2017 13:17
Więcej…
 
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – NOWE WZORY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
wtorek, 17 stycznia 2017 23:52

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku

Prezentacja Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Realizacja zadań publicznych (nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań)

Nowa oferta – INSTRUKCJA

 
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
czwartek, 10 listopada 2016 12:25

Więcej…W związku z otrzymaniem środków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów (LGD-KWS) chciałaby zaprosić organizacje pozarządowe do współpracy w realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do wzięcia udziału we wstępnym konkursie na zadanie grantowe, który będzie przygotowaniem do naboru wniosków przewidzianego na początek roku 2017. Więcej informacji  http://www.kws.org.pl/pl/zaproszenie-do-wspolpracy-dla-ngo

Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2016 22:43
 
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 12:31
Lp.
Nazwa konkursu
Termin złożenia wniosku
Maksymalna kwota dofinansowania
Rodzaj zadań / obrzas(y) wsparcia
Przedmiot ogłaszający / grantodawca
Link do konkursu
1.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. Projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.
do 10 sierpnia 2016 r.
Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może być niższa niż 50.000 zł, z tym że nie może przekroczyć 600.000 zł na projekty w obrębie jednego celu zadania publicznego.

1) promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play); 2) udzielanie wsparcia polskim studentom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego; 3) wsparcie polskich studentów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-organizowanie-dzialan-na-rzecz-rozwoju-sportu-akademickiego.html
 
2.
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej.
do 12 sierpnia, do godz. 16:00

Dostępne są dwie ścieżki grantowe:

ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji globalnej);

ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).

Działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Fundacja Edukacja dla Demokracji http://fed.org.pl/globalna/oferta/
 
3.
 

Działanie 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej - konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

 

od 25 lipca do 16 września 2016 r.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 850 000,00 zł
W ramach projektów realizować można wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/
4.

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Z programu będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe tylko z tych województw, których Zarządy przystąpią do programu i podpiszą porozumienie o współpracy z Funduszem. 

 

Program umożliwia sfinansowanie wkładu własnego w odpowiedzi na dany konkurs ( również po 21 października 2015 roku, ale nie rozstrzygnięty przed 25 lutego 2016 roku).
Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach RPO spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON.
Celem programu jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Zarząd PFRON   http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html
Poprawiony: poniedziałek, 08 sierpnia 2016 13:14
 
Ważna informacja dla OPP – nowe rozporządzenie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
czwartek, 04 sierpnia 2016 12:24

19 lipca 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poprawiony: czwartek, 04 sierpnia 2016 12:33
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 8

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com