ZAWIADOMIENIE Drukuj
poniedziałek, 06 lutego 2012 14:14Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuje, iż do Urzędu Gminy Kłodzko wpłynęła oferta Kłodzkiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Pobierz ofertę                                 Pobierz zawiadomienie