Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

 Terminy składania wniosków

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

od 1 sierpnia

- 500+ od 1 sierpnia

- ZASIŁKI RODZINNE od 1 września

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/2 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 09 listopada 2017 08:45

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/2 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 1,04 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 83782/9
5. Cena wywoławcza: 29.490,- zł.
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi pastwiska trwałe PsIV, PsV i grunty orne RIVb. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Na działce rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod rolnictwo ekologiczne. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przetargu mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg działka nr 97/2 w Podzamku."
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 97/1 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 09 listopada 2017 08:44

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podzamku, stanowiącej własność Gminy Kłodzko
1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/1 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,50 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 91082/1
5. Cena wywoławcza: 17.870 zł.
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi grunty orne RIVb. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod rolnictwo ekologiczne. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przetargu mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg działka nr 97/1 w Podzamku."
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie

 
II przetarg na sprzedaż działki nr 60/2 w Bierkowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 09 listopada 2017 08:43

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bierkowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

1. Położenie nieruchomości: Bierkowice
2. Nr działki : 60/2 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,19 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85647/5
5. Cena wywoławcza : 23.052 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %.
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, w części stanowi skarpę. Teren zakrzaczony i zadrzewiony, kształt nieregularny, dojazd drogą asfaltową, otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 07 grudnia 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40

 
Rokowania na sprzedaż dz. nr 913/58 w Starym Wielisławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 03 listopada 2017 14:08

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław
2. Nr działki: 913/58 /AM-3/ o pow. 0,1223 ha i udział 1/10 części w działce 913/54 o pow. 0,1311 ha
3. Księga wieczysta: Kłodzko 87887/3 wolna od obciążeń i zadłużeń.
4. Cena do rokowań: 45.252,-zł
Do wynegocjowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 23 %
Cena udziału 1/10 części wynosi 4.951,-zł /plus podatek VAT 23 %/ i nie podlega negocjacjom
5. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona na początku wsi od strony Kłodzka, w sąsiedztwie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren równy, nasłoneczniony, kształt regularny. Dojazd drogą w części asfaltową, w części gruntową, a następnie wewnętrzną o nr 913/54. Okoliczny teren wyposażony w energię i wodociąg /wzdłuż głównej drogi przez wieś/. Wraz z działką 913/58 sprzedawany jest udział w drodze wewnętrznej nr 913/54.
6. Przeznaczenie: w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 30.08.2017 r. ; II przetarg – 16.10.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 14 grudnia 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 11.12.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 913/58 w Starym Wielisławiu"
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 11.12.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 913/57 w Starym Wielisławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 03 listopada 2017 14:06

GŁOSZENIE O ROKOWANIACH

WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Stary Wielisław
2. Nr działki: 913/57 /AM-3/ o pow. 0,1234 ha i udział 1/10 części w działce 913/54 o pow. 0,1311 ha
3. Księga wieczysta: Kłodzko 87887/3 wolna od obciążeń i zadłużeń.
4. Cena do rokowań: 45.652,-zł
Do wynegocjowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 23 %
Cena udziału 1/10 części wynosi 4.951,-zł /plus podatek VAT 23 %/ i nie podlega negocjacjom
5. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona na początku wsi od strony Kłodzka, w sąsiedztwie nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren równy, nasłoneczniony, kształt regularny. Dojazd drogą w części asfaltową, w części gruntową, a następnie wewnętrzną o nr 913/54. Okoliczny teren wyposażony w energię i wodociąg /wzdłuż głównej drogi przez wieś/. Wraz z działką 913/57 sprzedawany jest udział w drodze wewnętrznej nr 913/54.
6. Przeznaczenie: w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 30.08.2017 r. ; II przetarg – 16.10.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 14 grudnia 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 11.12.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 913/57 w Starym Wielisławiu"
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 11.12.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com