Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Gazeta

 

 

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

                       eeagrants

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
II przetarg na sprzedaż dz. nr 60/2 w Ścinawicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 13 marca 2017 11:40

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodzko

Działka nr 60/2 o pow. 0,12 ha
KW SW1K/00087834/7

Cena wywoławcza – 3.600,-zł

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt przeznaczony jest pod tereny rolnictwa ekologicznego
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako, PsIII i PsIV, położona w odległości ok. 15 m od zabudowań, powyżej okolicznego terenu, ze spadkiem w kierunku zabudowy wsi /południe/ Stan zagospodarowania słaby, teren odłogowany. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, nabywca we własnym zakresie i na własny koszt ustanowi drogę konieczną lub służebność. Na nieruchomości brak przyłączy infrastruktury technicznej
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2017 roku o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg na sprzedaż dz. nr 280 w Wojciechowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 13 marca 2017 11:38

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodzko

Działka nr 280 o pow. 0,83 ha
KW – SW1K/00090879/8

Cena wywoławcza – 107.570 zł.
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod mieszkalnictwo i usługi turystyczne /oznaczenie w planie MUT/.
Nieruchomość gruntowa położona w strefie pośredniej wsi, w tylnej linii zabudowy. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną. Odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 35 m, odległość od miasta Kłodzka ok. 2 km. Działka w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gruntów rolnych i terenami zadrzewionymi. Nie posiada wybudowanych przyłączy infrastruktury technicznej, przy granicy przebiega sieć energii elektrycznej /na betonowym słupie/. Działka obecnie stanowi pastwisko/łąki.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż dz. nr 926/5 w Jaszkowej Dolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 13 marca 2017 11:36

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodzko

Działka nr 926/5 o pow. 0,63 ha
KW SW1K/00086807/2
Cena wywoławcza – 14.111,-zł.
W Planie zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenie przeznaczonym pod dolesienie /symbol w planie Zld/
Opis:
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana przy granicy obrębów Jaszkowa Dolna – Kłodzko – Jaszkówka, przy drodze krajowej nr 94 /dawna część drogi/. Kształt nieregularny /zakręt drogowy/. Teren z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim. Przez sąsiednie działki przebiega sieć energii elektrycznej. Działka w części utwardzona. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2017 roku.
W związku z tym, że nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod dolesienie, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu wadium zostanie nabywcy zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 98 w Podzamku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 27 lutego 2017 11:38

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Podzamek, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jako Bz, RIVb.

Działka nr 98 /AM-1/ o pow. 1,09 ha
Księga wieczysta SW1K/00083783/6 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 37.040,- zł
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod rolnictwo ekologiczne. Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bz, RIVb, położona w części rozproszonej zabudowy i terenów zalesionych. Kształt dosyć regularny, położona na stoku o spadku ok. 5 %. Część działki obsadzona drzewami /brzoza i wierzba/. Teren wykorzystywany rolniczo jako pastwisko. Działka posiada pośredni dostęp do drogi asfaltowej poprzez drogę nieutwardzoną nr 99 /ok. 100m/. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i księdze wieczystej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 06.09.2016 r. ; II przetarg – 28.10.2016 r.
Rokowania odbędą się dnia 06 kwietnia 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym,
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W przypadku braku oferentów spełniających kryteria określone powyżej (rolnicy indywidualni), wyłoniony inny kandydat do nabycia nieruchomości wystąpi do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji kupna-sprzedaży tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia do dnia 03 kwietnia 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania działka nr 98 w Podzamku".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 6474140

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 60 w krosnowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 27 lutego 2017 11:36

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 60 /AM-1/ o pow. 0,26 ha
Księga wieczysta SW1K/00079357/0 wolna od obciążeń i zadłużeń

Cena do rokowań: 64.980,- zł

Cena za grunt przeznaczony pod budownictwo stanowi 97,11 % ceny ogólnej, cena za grunt przeznaczony pod rolnictwo stanowi 2,89 % ceny ogólnej.
Do ceny za grunt przeznaczony pod budownictwo zostanie doliczony podatek VAT 23 %.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVb, RV, położona w w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz użytków rolniczych. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną, która kolejno na odcinku ok. 100 m łączy się z drogą asfaltową. Teren płaski, nieogrodzony, na działce brak przyłączy infrastruktury technicznej, okoliczny teren wyposażony w infrastrukturę.
W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona w części pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne /ok. 0,20 ha/ w części pod użytki rolne /ok. 0,06 ha/ symbol w planie Mn, Rp.
Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów :
I przetarg - 27.09.2016 r. ; II przetarg – 08.11.2016 r.
Rokowania odbędą się dnia 06 kwietnia 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 03.04.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 60 w Krosnowicach"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny wskazanej w ogłoszeniu, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko - nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko, w terminie do dnia 03.04.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com