Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Gazeta

 

 

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 791/31 w Krosnowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 20 lipca 2017 09:07

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

KROSNOWICE
ul. KOLOROWA 10B działka nr 791/31 o pow. 3303 m2 KW SW1K/00095485/4
obręb Krosnowice

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krosnowice nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 791/31 /AM-2/ o pow. 0,3303 ha
Księga wieczysta SW1K/00095485/4 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza netto: 100.952,- zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dojazd drogą asfaltową. Sąsiedni teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej/ wodociąg, kanalizację, en. elektr./ Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Krosnowicach ul. Fabryczna 18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 20 lipca 2017 09:05

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach przy ulicy Fabrycznej 18/1A, stanowiącego własność Gminy Kłodzko.

Lokal niemieszkalny usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego. Składa się z jednego pomieszczenia o pow. 20,29 m 2 . Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenie wc – w ramach udziału w nieruchomości wspólnej, wejście do lokalu ze wspólnego korytarza.

Działka 795/3 /AM-2/ o pow. 0,13 ha w udziale 3,2%
Księga wieczysta gruntowa nr 58944/9 wolna od obciążeń i zadłużeń.

Cena wywoławcza: 14.450,- zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 18.08.2017 roku

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg na sprzedaż działki nr 13/4 w Roszycach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 23 czerwca 2017 09:41

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Roszycach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

ROSZYCE
dz. nr 13/4 o pow. 700 m2 księga wieczysta SW1K/00091032/6
obręb Roszyce

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka zakrzewiona i zadrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia. 8 500,00 złotych,
w tym 0,00 zł
0 % podatek VAT 850,00 Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt przeznaczony jest pod tereny budownictwa mieszkaniowego
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka zakrzewiona i zadrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 53 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 23 czerwca 2017 09:39
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej w części pod rolnictwo /symbol w planie Rp/. Działka nr 53 /AM-1/ o pow. 0,80 ha Księga wieczysta nr 25077/7 wolna od obciążeń i zadłużeń Cena do rokowań: 30.900,- zł Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIII, położona w odległości ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, dostęp drogą utwardzoną. Bezpośrednie sąsiedztwie stanowią grunty wykorzystywane rolniczo, niewielkie zadrzewienia. W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona w części pod rolnictwo /symbol w planie Rp/. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Księdze Wieczystej i Rejestrze ewidencji gruntów, bez okazania granic w terenie. Terminy przeprowadzenia przetargów: I przetarg - 26.04.2017 r. ; II przetarg – 14.06.2017 r. Rokowania odbędą się dnia 27 lipca 2017 roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a. W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.; a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha, b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek, c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym, d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne. W przypadku braku oferentów spełniających kryteria określone powyżej (rolnicy indywidualni), wyłoniony inny kandydat do nabycia nieruchomości wystąpi do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji kupna-sprzedaży tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania działka nr 53 w Wojborzu”. Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego. Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140
 
4 listopada 2016 r. - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Ptak   
środa, 28 września 2016 06:22

Więcej ...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com