Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
UWAGA!

 Terminy składania wniosków

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

od 1 sierpnia

- 500+ od 1 sierpnia

- ZASIŁKI RODZINNE od 1 września

 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
I przetarg na sprzedaż działki nr 60/2 w Bierkowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 20 września 2017 11:03

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Bierkowicach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

BIERKOWICE
Dz. nrv 60/2 o pow. 1900 m2 Księga Wieczysta Kłodzko SW1K / 00085647 / 5
obręb Bierkowice

Nieruchomość niezabudowana, w części stanowi skarpę. Teren zakrzaczony i zadrzewiony, kształt nieregularny, dojazd drogą asfaltową, otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

Działka nr 60/2 /AM-1/ o pow. 0,19 ha
Księga wieczysta SW1K/00085647/5 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 23.052,- zł,
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 26 października 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż dz. nr 27 w Jaszkowej Dolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
środa, 13 września 2017 10:53

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w Jaszkowej Dolnej, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

Działka nr 27 /AM-1/ o pow. 0,08 ha
księga wieczysta SW1K/00085263/9 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena do rokowań: 16.000,-zł.
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23 %

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolnych. Dojazd drogą nieutwardzoną, teren z lekkim spadkiem. Działkę porastają pojedyncze drzewa i krzewy. Brak uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 19.07.2017 r. ; II przetarg – 06.09.2017 r.
Rokowania odbędą się dnia 19 października 2017 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć do dnia 16.10.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania – działka nr 27 w Jaszkowej Dolnej"

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % ceny, wpłaconej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kłodzko nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko w terminie do dnia 16.10.2017 r. Zaliczka wniesiona przez oferenta, który wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny kupna nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez zwycięzcę rokowań od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.
Uczestnikom, którzy nie zwyciężyli w rokowaniach wpłacona zaliczka zostanie zwrócona najpóźniej na trzeci dzień po ich zamknięciu.
Wójt Gminy zastrzega, iż rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140.

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ndziałki nr 2178 w Krosnowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 07 września 2017 10:29

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy

Kłodzko

KROSNOWICE

Nieruchomość niezabudowana, na terenie osiedla mieszkaniowego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaże , szkoła.

Działka ma stanowić boks garażowy w ciągu garażowym, docelowo składającym się z ośmiu garaży. Dostęp przez działkę nr 2199 stanowiącą własność

Gminy Kłodzko. Dla nieruchomości sporządzony został projekt budowlany na budowę garażu jednostanowiskowego /Decyzja pozwolenia na budowę nr

80/II/B/2017/ Okoliczny teren wyposażony w infrastrukturę techniczną.
W planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne.

Działka nr 2178 /AM-2/ o pow. 0,0024 ha
Księga wieczysta SW1K/00056595 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 3.284,- zł,
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2017 roku o godz. 10 45 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr 

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 6 października 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3

dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2177 w Krosnowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 07 września 2017 10:26

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krosnowicach, stanowiącej własność Gminy

Kłodzko

KROSNOWICE

Nieruchomość niezabudowana, na terenie osiedla mieszkaniowego. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaże , szkoła.

Działka ma stanowić boks garażowy w ciągu garażowym, docelowo składającym się z ośmiu garaży. Dostęp przez działkę nr 2199 stanowiącą własność

Gminy Kłodzko. Dla nieruchomości sporządzony został projekt budowlany na budowę garażu jednostanowiskowego /Decyzja pozwolenia na budowę nr  

91/II/B/2017/ Okoliczny teren wyposażony w infrastrukturę techniczną.
W planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne.

Działka nr 2177 /AM-2/ o pow. 0,0024 ha
Księga wieczysta SW1K/00056595 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 3.284,- zł,
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2017 roku o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr

konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 6 października 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 80/1 w Wojciechowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
czwartek, 07 września 2017 10:22

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojciechowicach, stanowiącej własność Gminy Kł

WOJCIECHOWICE

Działka nr 80/1 /AM-1/ o pow. 0,73 ha
Księga wieczysta SW1K/00073714 wolna od obciążeń i zadłużeń
Cena wywoławcza: 30.073,- zł, w tym wartość drzewostanu 5.100,-zł
Cena za grunt stanowi 83 % ceny ogólnej. Do wylicytowanej ceny za grunt zostanie doliczony podatek VAT 23 %
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe.
Nieruchomość położona w strefie zabudowy wsi, najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, tereny rolne i leśne. Dojazd wąską drogą asfaltową. Na działce skarpa, zadrzewienia. Okoliczny teren wyposażony w energię i wodociąg. Działka trudna do zabudowy ze względu na drzewostan i ukształtowanie. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 6 października 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com