Ogłoszenie o Konsultacjach Drukuj
Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska   
czwartek, 12 lutego 2015 13:35

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko. Konsultacje odbywają się w terminie od dnia 12 lutego do dnia 19 lutego br. w formie pisemnej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacji.

 

Zarządzenie nr 38/2015

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 08:35