Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
UWAGA!

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Aktualne konkursy
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
czwartek, 10 listopada 2016 12:25

Więcej…W związku z otrzymaniem środków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów (LGD-KWS) chciałaby zaprosić organizacje pozarządowe do współpracy w realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do wzięcia udziału we wstępnym konkursie na zadanie grantowe, który będzie przygotowaniem do naboru wniosków przewidzianego na początek roku 2017. Więcej informacji  http://www.kws.org.pl/pl/zaproszenie-do-wspolpracy-dla-ngo

Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2016 22:43
 
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
poniedziałek, 08 sierpnia 2016 12:31
Lp.
Nazwa konkursu
Termin złożenia wniosku
Maksymalna kwota dofinansowania
Rodzaj zadań / obrzas(y) wsparcia
Przedmiot ogłaszający / grantodawca
Link do konkursu
1.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. Projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.
do 10 sierpnia 2016 r.
Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może być niższa niż 50.000 zł, z tym że nie może przekroczyć 600.000 zł na projekty w obrębie jednego celu zadania publicznego.

1) promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play); 2) udzielanie wsparcia polskim studentom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego; 3) wsparcie polskich studentów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-organizowanie-dzialan-na-rzecz-rozwoju-sportu-akademickiego.html
 
2.
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej.
do 12 sierpnia, do godz. 16:00

Dostępne są dwie ścieżki grantowe:

ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji globalnej);

ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).

Działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Fundacja Edukacja dla Demokracji http://fed.org.pl/globalna/oferta/
 
3.
 

Działanie 3.1 PO WER w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej - konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

 

od 25 lipca do 16 września 2016 r.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 850 000,00 zł
W ramach projektów realizować można wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/
4.

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Z programu będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe tylko z tych województw, których Zarządy przystąpią do programu i podpiszą porozumienie o współpracy z Funduszem. 

 

Program umożliwia sfinansowanie wkładu własnego w odpowiedzi na dany konkurs ( również po 21 października 2015 roku, ale nie rozstrzygnięty przed 25 lutego 2016 roku).
Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach RPO spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON.
Celem programu jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Zarząd PFRON   http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html
Poprawiony: poniedziałek, 08 sierpnia 2016 13:14
 
Ważna informacja dla OPP – nowe rozporządzenie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
czwartek, 04 sierpnia 2016 12:24

19 lipca 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poprawiony: czwartek, 04 sierpnia 2016 12:33
Więcej…
 
UWAGA! Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
piątek, 27 maja 2016 10:36

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Rozporządzenie weszło w życie 10 maja 2016 r. (14 dni od dnia ogłoszenia).

 

W sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Załącznik nr 1 – oferta 19a

Załącznik nr 2 – sprawozdanie 19a

Poprawiony: czwartek, 04 sierpnia 2016 12:28
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash bipJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com