Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Jak zgodnie z prawem wycinać drzewa? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska   
poniedziałek, 10 lutego 2014 12:57

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_1002_images.jpgPozwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Warto bowiem wiedzieć, że nie każde drzewo można wycinać. Za niezgodne z prawem wycięcie drzewa grozi wysoka kara.

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek i dokumenty

 

 

Urzędy gmin mają najczęściej własne wzory wniosków o wydanie pozwolenia. Możemy też napisać go samodzielnie.


We wniosku powinno się znaleźć:
•    oznaczenie urzędu i wnioskodawcy – przy czym, jeśli nie jesteśmy właścicielem (a na przykład dzierżawcą) musimy oznaczyć również właściciela, oraz przedstawić jego zgodę na usunięcie drzew;
•    wniosek  o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów gatunku …… o średnicy pnia na wysokości 130 cm ……. . (lub zajmowanej powierzchni w przypadku krzewów) na posesji nr…. położonej w …. ;
•    uzasadnienie.

Do wniosku należy załączyć:
•    dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
•    zgodę właściciela, jeśli wnioskodawca nim nie jest;
•    szkic sytuacyjny;
•    inne : np. zdjęcia chorego / uszkodzonego drzew.

 

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia

 

Nie każde drzewo, które planujemy wyciąć, wymaga pozwolenia. W taki wypadkach nie trzeba zawiadamiać gminy, ani liczyć się opłatami.

Brak zezwolenia na wycinkę dotyczy drzew:
•    w lasach (tam obowiązują inne normy);
•  owocowych, z wyłączeniem: rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
•    na plantacjach drzew i krzewów (w sadach);
•    młodszych niż 10- o letnie.

Jak zatem widać na wycięcie większości drzew trzeba będzie mieć pozwolenie.

 

Opłata za wycięcie drzewa

 

Nawet jeśli wycięcie drzewa wymaga pozwolenia nie zawsze wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty. Przede wszystkim dotyczy to usunięcia drzew z terenu nie przeznaczanego na działalność gospodarczą. Ponadto opłacie nie podlega wycinka drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Ustawa zwalnia od opłaty wycięcie drzew:
•   na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
•   na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
•   które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
•   które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
•   w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
•   które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
•   z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
•   które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
•   topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
•   jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
•   z grobli stawów rybnych;
•   jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem: koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych, kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Na przykład:
Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842)

 

Za nielegalnie wycięty świerk – o obwodzie 32 cm  kara za 1 cm obwodu wynosi około 333 zł. 

Poprawiony: środa, 12 lutego 2014 08:08
 

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash bipJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com