Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Jak zgodnie z prawem wycinać drzewa? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska   
poniedziałek, 10 lutego 2014 12:57

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_1002_images.jpgPozwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Warto bowiem wiedzieć, że nie każde drzewo można wycinać. Za niezgodne z prawem wycięcie drzewa grozi wysoka kara.

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek i dokumenty

 

 

Urzędy gmin mają najczęściej własne wzory wniosków o wydanie pozwolenia. Możemy też napisać go samodzielnie.


We wniosku powinno się znaleźć:
•    oznaczenie urzędu i wnioskodawcy – przy czym, jeśli nie jesteśmy właścicielem (a na przykład dzierżawcą) musimy oznaczyć również właściciela, oraz przedstawić jego zgodę na usunięcie drzew;
•    wniosek  o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów gatunku …… o średnicy pnia na wysokości 130 cm ……. . (lub zajmowanej powierzchni w przypadku krzewów) na posesji nr…. położonej w …. ;
•    uzasadnienie.

Do wniosku należy załączyć:
•    dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
•    zgodę właściciela, jeśli wnioskodawca nim nie jest;
•    szkic sytuacyjny;
•    inne : np. zdjęcia chorego / uszkodzonego drzew.

 

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia

 

Nie każde drzewo, które planujemy wyciąć, wymaga pozwolenia. W taki wypadkach nie trzeba zawiadamiać gminy, ani liczyć się opłatami.

Brak zezwolenia na wycinkę dotyczy drzew:
•    w lasach (tam obowiązują inne normy);
•  owocowych, z wyłączeniem: rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
•    na plantacjach drzew i krzewów (w sadach);
•    młodszych niż 10- o letnie.

Jak zatem widać na wycięcie większości drzew trzeba będzie mieć pozwolenie.

 

Opłata za wycięcie drzewa

 

Nawet jeśli wycięcie drzewa wymaga pozwolenia nie zawsze wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty. Przede wszystkim dotyczy to usunięcia drzew z terenu nie przeznaczanego na działalność gospodarczą. Ponadto opłacie nie podlega wycinka drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Ustawa zwalnia od opłaty wycięcie drzew:
•   na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
•   na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
•   które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
•   które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
•   w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
•   które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
•   z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
•   które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
•   topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
•   jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
•   z grobli stawów rybnych;
•   jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem: koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych, kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Na przykład:
Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842)

 

Za nielegalnie wycięty świerk – o obwodzie 32 cm  kara za 1 cm obwodu wynosi około 333 zł. 

Poprawiony: środa, 12 lutego 2014 08:08
 

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com