Potrzebna pomoc....
WWW.GMINA.KLODZKO.PL
   57-300 K│odzko ul. Okrzei 8a    tel (074) 6474100    fax (074) 6474103  
Menu wortala
Strona g┬│├│wna
Administracja

SAMORZ¡D
Wybory 2006
Rada Gminy
W├│jt Gminy
Projekty
O KRESACH
Opieka Spo┬│eczna
Nagrody i wyr├│┬┐nienia
Partnerstwa gminy
LICYTACJE Z BIZNESEM
Profilaktyka przeciwpowodziowa
ODNOWA WSI
KOMUNIKATY
NAGRODA ROKU
JASKRY 2009
20 LAT SAMORZ¡DU

Kultura i sport
DO¯YNKI 2010
DO¯YNKI 2009
O┬Ârodek Kultury
SERWIS SPORTOWY-stary
UROCZYSTO┬ŽCI
Tradycje
SPORT 2010
Biegi G├│rskie
Czytelnictwo
Stypendia
Gospodynie wiejskie
Ch├│r So┬│tys├│w
Stare poczt├│wki
PROGRAM 2007-2010
RECEPTURY KULINARNE
TRADYCJE LUDOWE 2010/2011
Emerytury
WAKACJE 2010
Stypendia Ciechowskiego

Turystyka
Mapy
Znaczki promocyjne
Zdjêcia lotnicze
Baza noclegowa
Gastronomia
Stacje paliw
Rekodzie┬│o artystyczne
R├│┬┐ne
£owiska
Kulinarne wakacje
Foldery

ABC Inwestora
POW├ôD┬Č 2009
PRZEDSI├ŐBIORCZO┬Ž├ć
Inwestycje
Inwestycje 2010 Planowanie
Obiekty zabytkowe
PIENI¡DZE Z ZEWN¡TRZ

Kalejdoskop
Ekologia
Galeria zdj├¬├Ž
PODZI├ŐKOWANIA
SYLWETKI
ROLNICTWO
Bezpiecze├▒stwo
LATO 2009
CZYSTA WIOSKA NASZA
U SO£TYSA
Aktywna Wie┬ 2010

Dane teleadresowe
Instytucje
Zak┬│ady bud┬┐etowe
Firmy
Szko┬│y
Przedszkola
KO┬ŽCIO┬úY
S┬│u┬┐ba zdrowia
Organizacje pozarz┬▒dowe
MCK

Wsie gminy
Bierkowice
Boguszyn
Droszk├│w
Gorzuch├│w
Go┬│og┬│owy
Jaszkowa Dolna
Jaszkowa Dolna-cz├¬┬Â├Ž 2
Jaszkowa G├│rna
Jaszk├│wka
Kamieniec
Koryt├│w
Krosnowice
£awica
£±czna
Marcin├│w
Morzysz├│w
Mikowice
M┬│yn├│w
O┬│drzychowice K┬│.
Podtynie
Podzamek
Piszkowice
Rog├│wek
Romanowo
Roszyce
Ruszowice
Stark├│w
St.Wielis┬│aw
Szalej├│w Dolny
Szalej├│w G├│rny
┬Žcinawica
┬Žwi├¬cko
Wojciechowice
Wojb├│rz
Wilcza
¯elazno
Heraldyka

Witamy

GMINA K£ODZKO
WOJEW├ôDZTWO DOLNO┬ŽL┬íSKIE
POLSKA

Miêdzynarodowe Sanktuarium Maryjne w Starym Wielis³awiu 074 8681526
Jaskinia Nied┬╝wiedzia w Kletnie 074 814 12 50
Jedyny w Europie podziemny wodospad 074 817 55 08
Twierdza K┬│odzka 074 867 34 68
Skansen Sztuki Ludowej w Pstr┬▒┬┐nej 074 866 28 43
Ekomuzeum wsi Wojciechowice 074 8678057


W najbli┬┐szym czasie

Zesp├│┬│ ludowy „Marzenie” z Gminy K┬│odzko rywalizuje na antenie Radia Wroc┬│aw z innymi zespo┬│ami Dolnego ┬Žl┬▒ska w ramach wiosennej sesji radiowej listy przeboj├│w ludowych PRW.
Jak mo┬┐na pom├│c kapeli „Marzenie” w osi┬▒gni├¬ciu tego celu? Wystarczy wys┬│a├Ž SMS pod numer:

71160 (koszt 1,23 z┬│)

o tre┬Âci:
RWKAPELA MARZENIE

SMSy mo┬┐na wysy┬│a├Ž codziennie, niezale┬┐nie od pory dnia.
Mo┬┐na r├│wnie┬┐ zadzwoni├Ž podczas trwania audycji na antenie Polskiego Radia Wroc┬│aw, w ka┬┐d┬▒ niedziel├¬ od godziny 7:05 do 10:00, pod numer telefonu (71) 33 99 060.
Zespó³ liczy na pañstwa g³osy i sk³ada serdeczne podziêkowania. Pomó¿my naszym

W ┬Ârod├¬, 25 maja podpisana zosta┬│a umowa pomi├¬dzy Fundacj┬▒ Banku Zachodniego WBK w K┬│odzku a O┬Ârodkiem Kultury Gminy K┬│odzko z/s w O┬│drzychowicach na realizacj├¬ projektu pt. „Kto ukrad┬│ Teleranek?”, dotycz┬▒cego obchod├│w 30-tej rocznicy wybuchu stanu wojennego. Planowany termin realizacji projektu: czerwiec - grudzie├▒ 2011r.

Informujemy, ┬┐e w dniach 29 i 30 czerwca odb├¬dzie si├¬ pierwszy przegl┬▒d so┬│ectw w ramach tegorocznej edycji Konkursu na Naj┬│adniejsz┬▒ i Nabardziej Aktywn┬▒ Wie┬ Gminy K┬│odzko. Poni┬┐ej znajduje si├¬ regulamin konkursu do pobrania.

Regulamin Konkursu na Naj┬│adniejsz┬▒ i Najbardziej Aktywn┬▒ Wie┬ Gminy K┬│odzko


NAB├ôR DO NOWO TWORZONYCH JEDNOSTEK O┬ŽWIATOWYCHSzanowni Pa├▒stwo, uprzejmie informujemy, ┬┐e trwa nab├│r do nowo tworzonych jednostek o┬Âwiatowych:

Szko┬│y Integracyjnej w Szalejowie G├│rnym

Podanie o przyjêcie do Szko³y Integracyjnej w Szalejowie Górnym

Karta zapisu do do Szko┬│y Integracyjnej w Szalejowie G├│rnymPrzedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym

Karta zg┬│oszenia do Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym


PLEBISCYT na NAJLEPSZ┬í SAMORZ┬íDOW┬í STRON├Ő INTERNETOW┬í ZIEMI K┬úODZKIEJ

To ju┬┐ trzecia edycja plebiscytu na NAJLEPSZ┬í SAMORZ┬íDOW┬í STRON├Ő INTERNETOW┬í ZIEMI K┬úODZKIEJ ! Dla najlepszej przewidujemy „INTERNETOW┬í R├ô┬»├Ő K┬úODZK┬í” !
ZAPRASZAMY do G£OSOWANIA. Wybierzmy wspólnie najlepsz± samorz±dow± stronê internetow± Ziemi K³odzkiej.
Sw├│j g┬│os mo┬┐na odda├Ž na stronach PORTALU – ZIEMIA K┬úODZKA /www.ziemiaklodzka.pl/
G┬│osujemy do ko├▒ca maja br. Wypowiedzi nadsy┬│amy na adres: biuro@ziemiaklodzka.pl z dopiskiem „plebiscyt”. W┬Âr├│d g┬│osuj┬▒cych rozlosujemy ksi┬▒┬┐kowe upominki.


„ Doro┬Âli dzieciom – druga ods┬│ona”

W sobot├¬, 4 czerwca w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach odby┬│ si├¬ coroczny Festyn Rodzinny . By┬│a to okazja do zabawy, konkurs├│w i wsp├│lnego ┬Âwi├¬towania.


(Czytaj wiŕcej... | 1811 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 5)
Autor:mdawdo Publikacja:10-06-2011 o godz. 11:04:07W ubieg³y wtorek, 7 czerwca uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Szalejowie Dolnym wyruszyli na wycieczkê do Muzeum Wsi Opolskiej, mieszcz±cego siê w Bierkowicach ko³o Opola.


(Czytaj wiŕcej... | 1941 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 1)
Autor:mdawdo Publikacja:10-06-2011 o godz. 09:57:54


Koncert w Starym Wielis┬│awiu

“Gdzie s┬│yszysz ┬Âpiew, tam wejd┬╝, tam dobre serce maj┬▒. ┬Čli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie ┬Âpiewaj┬▒”.


(Czytaj wiŕcej... | 1221 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 5)
Autor:mdawdo Publikacja:09-06-2011 o godz. 13:25:10


Dzie├▒ Dziecka w Starym Wielis┬│awiu

W sobot├¬, 4 czerwca Stary Wielis┬│aw hucznie obchodzi┬│ Dzie├▒ Dziecka. Filia Biblioteki Publicznej Gminy K┬│odzko pod przewodnictwem pani bibliotekarz Doroty Bilskiej oraz ┬Âwietlica wiejska pod przewodnictwem pani Sylwii Szosler, zorganizowa┬│y dzie├▒ pe┬│en wra┬┐e├▒.


(Czytaj wiŕcej... | 2889 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 5)
Autor:mdawdo Publikacja:09-06-2011 o godz. 13:00:44


Dzie├▒ Dziecka na weso┬│o

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka by┬│y szczeg├│lnie pracowite dla W├│jta Gminy K┬│odzko Stanis┬│awa Longawy. Powodem by┬│o spotkanie z najm┬│odszymi mieszka├▒cami Gminy K┬│odzko.


(Czytaj wiŕcej... | 2324 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 0)
Autor:mdawdo Publikacja:09-06-2011 o godz. 12:17:25


Turniej badmintona

W pi┬▒tek, 27 maja w sali sportowej Gimnazjum Publicznego w Wojborzu odby┬│ si├¬ Powiatowy Turniej Nauczycieli i Pracownik├│w O┬Âwiaty w Badmintonie.


(Czytaj wiŕcej... | 1236 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 0)
Autor:mdawdo Publikacja:08-06-2011 o godz. 14:51:47


Wyr├│┬┐nienie dla W├│jta Gminy K┬│odzko

W├│jt Gminy K┬│odzko Stanis┬│aw Longawa otrzyma┬│ wyr├│┬┐nienie w konkursie „Aktywno┬Â├Ž Kobiet na Dolnym ┬Žl┬▒sku 2011” w kategorii „M├¬┬┐czy┬╝ni wspieraj┬▒cy aktywno┬Â├Ž kobiet”.


(Czytaj wiŕcej... | 1903 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 0)
Autor:mdawdo Publikacja:07-06-2011 o godz. 15:26:04


Ogrodowczykowie znowu najlepsi !

W pierwszy weekend czerwca 2011 roku rodzina Ogrodowczyk├│w bra┬│a udzia┬│ w Og├│lnopolskich Rodzinnych Rozgrywkach Sportowych LZS pod has┬│em „Rodzina, Sport, Zdrowie” w miejscowo┬Âci Podd┬▒bie w wojew├│dztwie pomorskim.


(Czytaj wiŕcej... | 2103 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 0)
Autor:mdawdo Publikacja:07-06-2011 o godz. 14:39:50


Dzie├▒ Dziecka w Szalejowie Dolnym

W tym roku uczniowie ze Szko┬│y Podstawowej w Szalejowie Dolnym uczcili Dzie├▒ Dziecka w spos├│b aktywny - bior┬▒c udzia┬│ w zawodach sportowych.


(Czytaj wiŕcej... | 2152 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 0)
Autor:mdawdo Publikacja:06-06-2011 o godz. 08:42:25


Dzie├▒ Dzia┬│acza Kultury

Ludzie kultury, dzia┬│acze i tw├│rcy ludowi spotkali si├¬ 25 maja w O┬│drzychowicach K┬│odzkich, na corocznych obchodach swojego ┬Âwi├¬ta. Gminny Dzie├▒ Dzia┬│acza kultury ma na celu pokaza├Ž i uhonorowa├Ž lokalnych artyst├│w, animator├│w, kt├│rzy poprzez swoj┬▒ prac├¬, promuj┬▒ kultur├¬ i tradycje naszego regionu.

(Czytaj wiŕcej... | 2475 bajtˇw wiŕcej | Wynik: 2)
Autor:mdawdo Publikacja:03-06-2011 o godz. 14:23:05


Pogoda

linki do Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu K┬│odzkiego

linki do radaru pogodowego Polski

linki do radaru pogodowego Czech

linki do radaru pogodowego Polski uruchamiany w stanach zagro┬┐enia

linki do strony "Pogodynka"


TERMINARZ
Kalendarz Wydarze├▒ 2011
Fundusze Europejskie
Jaskry 2010

Ankieta

G│osˇw 0

Login
Pseudonim

Has│o

Nie masz jeszcze konta? Mo┐esz sobie za│o┐yŠ. Jako zarejestrowany u┐ytkownik bŕdziesz mia│ kilka przywilejˇw.

Najpopularniejszy artyku┬│
Dzi jeszcze nie by│o najwa┐niejszego artyku│u.

BIP Gmina K┬│odzko


Biuletyn Informacji Publicznej - nowa wersja
Biuletyn Informacji Publicznej - stara wersja


Z ostatniej chwili
Zobacz "Doro┬Âli dzieciom - druga ods┬│ona"

Ze szkolnego podw├│rka
Oferta Szk├│┬│
CZ├Ő┬Ž├ć 1
CZ├Ő┬Ž├ć 2
CZ├Ő┬Ž├ć 3
Konkursy
Meldunki
SP SZALEJÓW DOLNY
SP SZALEJÓW GÓRNY
SP JASZKOWA DOLNA
GIMNAZJUM-K£ODZKO
SPORT 2011

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
Projekt „Spole├Ęn├Č i razem"
Projekt "Dobre praktyki, bo u przyjaci├│┬│ jak w domu"
Projekt "Polsko-Czeskie podr├│┬┐e po literaturze"
Projekt "Lepszy ┬Âwiat m┬│odzie├▒czych lat"
Projekt "Festiwal Dobrego Smaku""
Z Mikroregionem Rychnovsko

CIEKAWE LINKI
Album Polski
O┬Ârodek Kultury
Informator Ziemia K┬│odzka
Stowarzyszenia "Jaskier"
Gmina i Miasto Zb┬▒szy├▒
Gmina Rytro
Miasto Georgsmarienh├╝tte
Mikroregion Rychnovsko
Stary Wielis┬│aw

 · Strona G│ˇwna    ·  Administracja  · 
 
email: ug@gmina.klodzko.pl
Gmina K┬│odzko: NIP 8831006280, Regon 890717964